Richt u op de essentie

Business Assistance is een juridisch adviesbureau voor ondernemingen, gespecialiseerd in organisatie en management, net als een opleidingscentrum.

Meer informatie

Voorstelling

Business assistance

Ons bedrijf ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen door hun administratieve, management- en juridische ondersteuning te verlenen, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op een kostenefficiënte en flexibele manier, zonder daarbij in te boeten in kwaliteit of nabijheid. Dit zowel op korte als op lange termijn.

De kracht van Business Assistance ligt in haar multidisciplinair team van experts, gedreven om werkbare en bevredigende oplossingen te vinden met respect voor de wensen en strategie die werd vastgesteld in samenspraak met de cliënt.

“Voorkomen eerder dan genezen” is onze professionele filosofie met als troef de minnelijke schikking van geschillen en constructieve dialoog.

Meer nog, Business Assistance staat voor een verantwoordelijk ondernemerschap dat zowel voor het individu als het milieu respect wilt tonen.

Daaruit volgt de wens om te kiezen voor commerciële en professionele relaties op basis van fair-play, respect voor de ander en sociaal management dat menselijkheid en prestatie verenigt.

Kaart van Professionele Ethiek

 1. “In dienst staan van, in plaats van aan de macht zijn”, niet enkel collega’s, partners en klanten, maar de gehele samenleving, de mensheid.
 2. Respect voor deadlines: Regelmatige opvolging van de dossiers, punctualiteit en bestendigheid zijn integraal deel van ons dagelijks engagement.
 3. Mikken op excellentie in het geleverd werk. Motivatie, striktheid, pro-activiteit en verantwoordelijkheid karakteriseren ons.
 4. Blijk geven van creativiteit en souplesse in het zoeken naar oplossingen.
 5. Blijk geven van discretie en vertrouwelijkheid in de behandeling van dossiers.
 6. Duidelijk communiceren met transparantie en eerlijkheid.
 7. Meningen en ideeën delen op vriendelijke, loyale wijze.
 8. Op eerlijke wijze factureren. Een prijs vaststellen die “aangepast” is aan de economische situatie van de klant.
 9. Nooit de klant laten betalen voor de eigen onwetendheid.

Diensten

Honoraria

ONZE HONORIA ZIJN EXCLUSIEF BTW.

 • Juridisch advies: 150,00€/uur
 • Management Consultancy: 100,00€/uur
 • Gedelegeerd administratief beheer: 65,00€/uur
 • Bemiddeling, onderhandeling en transactie: 125,00€/uur
 • Opleiding: Variabel tarief op basis van de locatie, het onderwerp van de aanvraag, het aantal personen,...

Deze prijzen hangen voornamelijk af van de complexiteit van de zaak, van haar duur en van de behaalde resultaten.
Een minimumbedrag moet altijd worden betaald, onafhankelijk van de behaalde resultaten in de zaak.

Het percentage houdt rekening met de complexiteit van de zaak en de belangen die in het spel zijn.
Een minimumbedrag moet echter worden betaald.

Een abonnement staat u toe beroep te doen op de diensten van Business Assistance in ruil voor een forfaitair bedrag dat op voorhand is vastgesteld en periodisch wordt betaald (Maandelijks, per kwartaal of op halfjaarbasis).

Dit systeem heeft een aantal voordelen:

 • U krijgt toegang tot onmiddellijke bijstand in de belangen van uw bedrijf
 • Zes dagen op zeven
 • U geniet van een gepersonaliseerde dienstverlenging op maat à la carte en dit voor een lagere prijs.
 • U betaalt voor diensten en advies in functie van uw noden, met respect voor uw budget.
 • U weet van tevoren hoeveel het u zal kosten.
 • U moet niet in der haast gaan zoeken naar specialisten in een bepaalde juridische materie.

Onkosten :

Behalve onze honoraria rekent Business Assistance ook secretariaats- en verplaatsingskosten:

 • Typen en correspondentie: 10,00 € exclusief BTW/pagina.
 • Aangetekende brieven en frankering: Op basis van de tarieven van de post.
 • Telefonie: Kosten voor telefonie worden gefactureerd op basis van de hierboven vermeldde prijzen per uur, berekend op basis van de duur van de gesprekken.
 • Verplaatsing: Kosten voor verplaatsing worden gefactureerd op basis van de hierboven vermeldde prijzen per uur, berekend op basis van de duur van de verplaatsing.

Premie voor adviesdiensten :

Isabelle Van Regemoorter is een erkend bemiddelaar door de SPW (Service Public de Wallonie) in het gebied van Organisatie en Management.

U kunt worden gedeeltelijk worden terugbetaalt voor de kosten die u worden gefactureerd (maximum van 1.250,00 € per aanvraag).

News

GDPR Assistance :

Business Assistance biedt een nieuwe dienst « GDPR assistance » in samenwerking met ODSC (https://www.odsc.be) en MISIS (https://www.misis.be) en biedt zijn klanten een bijgeleiding kit RGPD-naleving.

Partnership Agreement :

Prior to any administrative procedure and before making the company statuses, it would be convenient to draft a partnership agreement. This private agreement is complementary to the statuses and sets a framework of collaboration i.e. defining the rights, obligations and commitments between the partners.

Some authors compare the partnership agreement to a «marriage contract» in which the event of divorce is also foreseen!

Indeed, even if everything seems wonderful at the beginning, we must also consider the day in which everything can be negatively affected.

One stop source for international commercial development

Business Assistance is a member of AWEX (Walloon Agency for Export), the Belgium-Luxembourg-Germany Chamber of Commerce (AHK Debelux), CCI FRANCE BELGIUM WALLONIE and preferred partner for companies that wish to set up or develop their business in Belgium

Read more

Premium for consultancy services

Isabelle Van Regemoorter is a certified consultant approved by the SPW (Public Service of Wallonia) in the field of Organization and Management.

You can be reimbursed for part of the cost you are charged (up to 12,500.00 €).

Employer Group: for a more efficient business.

Do you have peak levels of activity? Would you like to retain your part-time employees by offering them full-time employment? Do you dream of having specific skills but do not have the means? There is a solution: share your employees with other companies in the frame of an Employer Group!

Read more
Boost indispensable legal reflexes for the daily rhythm of your company.

Business Assistance offers a legal audit of your company in order to carry out an update of your legal and financial risks, risk management, contract interests… The aim is to avoid conflicts and better protect your business.

Outsourcing: a great advantage for your company

Many companies prefer to focus on their core or traditional activities (their core business) and assign the areas of secondary activities (such as human resources, administration and logistics, technology, legal advice, etc.) to specialized external service providers. Outsourcing is one of the most currently use solutions to attain this aim. It allows you to avoid excessive investments and ensures greater flexibility.

Business Assistance is specialized in legal and administrative outsourcing and is at your disposal for any further information on this subject.

New service for business managers: replacement leaders

In addition to the contractor replacement system established by the Act of April 28th, 2010 that only applies to freelance employees, today Business Assistance SPRL has set up the same system for SMEs (PME) and very mall enterprise (TPE) business managers.

Read more
 
 
 

Contact

 • Business Assistance Sprl
  Isabelle Van Regemoorter
 • Legal Advisor
  Certified Mediator authorised by the SPF Justice in Family, Social, Civil and Commercial Fields
  Certified Consulted authorised by the Wallonia Region in the fields of Organization and Management
 • Avenue Ecolys, 2 at 5020 Namur (Suarlée)
 • info@business-assistance.be
  Mobile no : +32.474/324.128
 • TVA BE 0884.703.742
  RPM Namur

Certificeringen

 • Amicable recovery of consumer debts SPF Economy,

  Licence 215226

 • Placement agency

  SPW, Operational Directorate General for Economy, Employment and Research

  Registration W.RS.753

 • Certified mediator in SPF Justice,

  Licence 199

 • Certified Consultant in the Field of Organization and Management

  SPW, DG Operations, Department of Economic Development

  Licence 1511-2443-00